Bán hàng online – điều cần làm trên Fanpage

Bán hàng online thì nhất định phải phải tạo cho mình một fanpage trên facebook và tìm cách thu hút những khách hàng tiềm năng dễ dàng tìm kiếm được sản phẩm hoặc fanpage của bạn từ google. Và dưới đây là các điều bạn cần lưu ý khi tạo fanpage bán hàng online.

Read more