Bảng báo giá đồng phục Hozota

1. ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC
WWW.HOZOTA.COM (LICK ĐỂ XEM MẪU)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(x1000VNĐ/BỘ)
THỜi GIAN
(NGÀY)
KHUYẾN MÃI
 
30-100 100 - 150 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
101-300 185 - 120 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
301-500 60 - 100 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
Trên 500 Vui Lòng Liên Hệ Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size

 
Cách tính giá áo thun đồng phục 
2. ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC

BẢNG BÁO GIÁ ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC
WWW.HOZOTA.COM (LICK ĐỂ XEM MẪU)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(x1000VNĐ/BỘ)
THỜi GIAN
(NGÀY)
KHUYẾN MÃI
 
30-100 170-250 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
101-300 140-210 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
301-500 110-180 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
Trên 500 Vui Lòng Liên Hệ Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size

 
Cách tính giá sơ mi đồng phục 
3. BẢNG GIÁ ÁO KHOÁC ĐỒNG PHỤC

BẢNG BÁO GIÁ ÁO KHOÁC ĐỒNG PHỤC
WWW.HOZOTA.COM (LICK ĐỂ XEM MẪU)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(x1000VNĐ/BỘ)
THỜi GIAN
(NGÀY)
KHUYẾN MÃI
 
10-100 180-250 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
101-300 150-230 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
301-500 130-200 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
Trên 500 Vui Lòng Liên Hệ Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size

 
Cách tính giá áo khoác đồng phục 
4. BẢNG GIÁ MŨ NÓN ĐỒNG PHỤC

BẢNG BÁO GIÁ NÓN MŨ ĐỒNG PHỤC
WWW.HOZOTA.COM (LICK ĐỂ XEM MẪU)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(x1000VNĐ/BỘ)
THỜi GIAN
(NGÀY)
KHUYẾN MÃI
 
100 - 300 30 - 60 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
301 - 500 20 - 50 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
501 - 1000 15 -35 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
Trên 1000 Vui Lòng Liên Hệ Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi

 
Cách tính giá mũ nón đồng phục 
5. BẢNG GIÁ QUẦN TÂY ĐỒNG PHỤC

BẢNG BÁO GIÁ ÁO QUẦN TÂY, VÁY, ĐẦM ĐỒNG PHỤC
WWW.HOZOTA.COM (LICK ĐỂ XEM MẪU)

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(x1000VNĐ/BỘ)
THỜi GIAN
(NGÀY)
KHUYẾN MÃI
 
30 - 100 100 - 300 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
101 - 1000 80 - 250 10-20 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size
1001 - 5000 65 - 150 15-30 Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size
Trên 5000 Vui Lòng Liên Hệ Tặng Thiết Kế
Giao Hàng Tận Nơi
May Mẫu 1-5 Nhiều Size

 
Cách tính giá Quần tây đồng phục 

 

 


Back to Top
X

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chat với chúng tôi